Funderingar för dagen

Tid att förundras

”Människor förundras över bergens mäktighet, över kraften i havets vågor, över flodernas långa lopp, över oceanernas vidder, över stjärnornas rörelser på himlavalvet; men de passerar sig själva utan att förundras. AUGUSTINUS” Utdrag från: Jan Cederquist. ”Slumpen är ingen tillfällighet”. iBooks.